Werkprotocol inzake COVID-19 (Medisch Pedicure Ghislaine)

update 08-11-2021


Basisregels om verspreiding coronavirus te voorkomen

Blijf de basisregels volgen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Mensen kunnen elkaar nog steeds besmetten. Ook na vaccinatie. Blijf handen wassen en bij klachten: blijf thuis en laat u testen. Zo geeft u corona geen kans.

  Basisregels voor iedereen

  • Was vaak en goed uw handen.
  • Blijf thuis bij klachten en doe een zelftest. (klachten:  o.a. hoesten, keelpijn, niezen en/of verkoudheid, koorts, benauwdheid, ook bij milde verkoudheid en/of bij klachten van huisgenoten).

  Regels met betrekking tot mijn praktijk

  • In het gebouw dient u een mondkapje te dragen.
  • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst (zowel in de hal als bij mijn praktijkruimte staat desinfectiemiddel)
  • Raak uw gezicht zo min mogelijk aan.
  • Hoest of nies in uw elleboog.
  • Schud geen handen.
  • Draag een mondkapje in mijn praktijk (zie nadere informatie verder op deze pagina).
  • Indien u op vakantie bent geweest dan vraag ik u zich te houden aan de regels van de Rijksoverheid; zie hiervoor het actuele overzicht op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie. Mocht u hier zich niet aan houden en komt u naar de afspraak dan zal ik deze ter plaatse annuleren/beëindigen en wordt deze bij u in rekening gebracht.
  • Om zoveel mogelijk persoonlijk contact te voorkomen vraag ik u zelf uw jas uit en aan te doen, zelf op de behandelstoel plaats te nemen, zelf uw schoenen uit en aan te doen en zelf uw mondkapje op en af te zetten.

  In mijn praktijk houd ik mij aan de richtlijnen van het RIVM en het protocol behandeling praktijk COVID-19 wat is opgesteld door de branchevereniging. Ik verzoek u vriendelijk om bij het betreden van de praktijk het volgende werkprotocol in acht te nemen:

  ·   Mijn praktijk bevindt zich in een gebouw van Amarant, een instelling waar o.a. mensen met een verstandelijke beperking

      woonachtig en aanwezig zijn. De toegangsdeur staat op de dagen dat ik werkzaam ben open en in het gebouw dient u een

      mondkapje te dragen.

  ·   Per behandeling mag er, bij voorkeur, één cliënt naar binnen. Alleen bij uitzondering, mag een begeleider of familielid de
      praktijkruimte betreden.

   .   Maximaal vijf minuten voor uw behandeling mag u zich melden bij mijn praktijk. Op die manier heb ik tijd om de praktijkruimte

       tussen de behandelingen door te ventileren en schoon te maken. Indien u te vroeg bent kunt u een plaatsje zoeken in de hal. Hier

       hangt een klok zodat u de tijd in de gaten kunt houden en u 5 minuten voor uw behandeling naar mijn praktijkruimte kunt

       komen. Ook is het mogelijk om tussen 9.30 - 15.30 uur plaats te nemen in Het Trefpunt. Indien u in Het Trefpunt plaats neemt

       wordt wel van u verwacht dat u een consumptie (koffie/thee/cappuccino/chocolademelk) nuttigt.  De cliënten van de

       dagbesteding helpen uw graag.

  ·   Komende in mijn praktijk mag u uw handen nogmaals desinfecteren. U mag uw jas aan de kapstok hangen waarna u de

       praktijkruimte kunt betreden.

   ·  Indien u geen mail heeft legt u uw afsprakenkaartje op het daarvoor bestemde plateau.

   ·  Indien u contant wenst te betalen, legt u het te betalen bedrag, op het daarvoor bestemde plateau.

   ·  U doet uw schoenen uit en u mag plaatsnemen in de behandelstoel en de behandeling zal plaatsvinden.

   ·  Na afloop van de behandeling  mag u uw schoenen aan doen en zijn we klaar met de behandeling.

  .   Vervolgens zal ik, in overleg met u, een volgende afspraak maken (zorg dat u uw agenda bij de hand heeft). Deze afspraak zal ik

       per mail naar u sturen. Indien u geen computer heeft zal ik de afspraak op een afsprakenkaartje noteren.

   · Indien alles is afgerond kunt u, indien van toepassing het afsprakenkaartje en het wisselgeld van het plateau nemen en mag u

       uw jas aandoen, het mondkapje mag u in de pedaalemmer deponeren waarna u mijn praktijk mag verlaten.

   ·  Na iedere behandeling wordt de werkruimte schoongemaakt, gedesinfecteerd en 15 minuten geventileerd.


  Uw akkoord voor deze gegevens heeft u gegeven bij en met het invullen van uw informatie formulier. wat ik bij een 

  eerste afspraak bevestiging  mee stuur. Mocht het formulier nog niet door u ondertekend zijn dan vraag ik u 

  vriendelijk dit bij uw eerste bezoek alsnog te doen.