Werkprotocol inzake COVID-19 (Medisch Pedicure Ghislaine)

update 28-06-2021


Basisregels om verspreiding coronavirus te voorkomen

Blijf de basisregels volgen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Mensen kunnen elkaar nog steeds besmetten. Ook na vaccinatie. Blijf handen wassen en afstand houden. En bij klachten: blijf thuis en laat u snel testen. Zo geeft u corona geen kans.

  Basisregels voor iedereen

  • Was vaak en goed uw handen.
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
  • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen. (klachten:  o.a. hoesten, keelpijn, niezen en/of verkoudheid, koorts, benauwdheid, ook bij milde verkoudheid en/of bij klachten van huisgenoten)

  Regels met betrekking tot mijn praktijk

  • Uw handen worden bij binnenkomst gedesinfecteerd zodat virusdeeltjes zich niet kunnen verspreiden
  • Raak uw gezicht zo min mogelijk aan.
  • Hoest of nies in uw elleboog.
  • Schud geen handen.
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
  • Draag een mondkapje (dit aangezien in mijn praktijk de 1,5 maatregel niet altijd gehanteerd kan worden).
  • Indien u op vakantie bent geweest dan vraag ik u zich te houden aan de regels van de Rijksoverheid; zie hiervoor het actuele overzicht op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie. Mocht u hier zich niet aan houden en komt u naar de afspraak dan zal ik deze ter plaatse annuleren/beëindigen en wordt deze bij u in rekening gebracht.
  • Om zoveel mogelijk persoonlijk contact te voorkomen vraag ik u zelf uw jas uit en aan te doen, zelf op de behandelstoel plaats te nemen, zelf uw schoenen uit en aan te doen en zelf uw mondkapje op en af te zetten.

  In mijn praktijk houd ik mij aan de richtlijnen van het RIVM en het protocol behandeling praktijk COVID-19 wat is opgesteld door de branchevereniging. Ik verzoek u vriendelijk om bij het betreden van de praktijk het volgende werkprotocol in acht te nemen:

  ProVoet poster Corona onder controle_aangepastjpg

  ·  Mijn praktijk bevindt zich in een gebouw van Amarant, een instelling waar o.a. mensen met een verstandelijke beperking 

   woonachtig en aanwezig zijn. Ik vraag u er goed op te letten dat u de 1,5 meter afstand ten opzichte van anderen in acht 

   neemt. 

  ·   U mag het pand alleen via de hoofdingang en onder mijn begeleiding betreden (de deuren zijn gesloten)  en per behandeling 

   mag er, bij voorkeur, één cliënt naar binnen. Alleen bij uitzondering, mag een begeleider of familielid de praktijkruimte betreden.

   ·  Kom alstublieft niet te vroeg (niet eerder dan 5 minuten voor de afgesproken tijd). Indien u te vroeg bent, verzoek ik u 

   vriendelijk om buiten het terrein van Amarant te wachten, bijvoorbeeld in de auto. In mijn praktijk is geen wachtruimte meer 

   aanwezig. 

   ·   Op de dagen dat ik werkzaam ben in het gebouw zal er een deurbel hangen, speciaal voor mijn praktijk (voor alle bezoeken

        geldt dat dit op afspraak gaat). Wanneer u heeft aangebeld (druk goed op de zwarte knop rechts van mijn logo) kom ik u, 

     met een desinfectiemiddel en een mondkapje, bij de voordeur ophalen. U dient ook het door mij aangereikte mondkapje (IIR)          op te zetten. Iedere dag dat ik werkzaam ben zal ik zelf de registratielijst die in de hal ligt tekenen - dit hoeft u dus niet te doen.

    ·  Hierna mag u meelopen naar mijn praktijk en mag u uw jas aan de kapstok hangen waarna u de praktijkruimte kunt betreden.

   ·   Indien u geen mail heeft legt u uw afsprakenkaartje op het daarvoor bestemde plateau.

   ·   Indien u contant wenst te betalen, legt u het te betalen bedrag, op het daarvoor bestemde plateau.

   ·   U doet uw schoenen uit en u mag plaatsnemen in de behandelstoel en de behandeling zal plaatsvinden.

   ·   Na afloop van de behandeling  mag u uw schoenen aan doen en zijn we klaar met de behandeling.
  . Vervolgens zal ik, in overleg met u, een volgende afspraak maken (zorg dat u uw agenda bij de hand heeft). 

     Deze afspraak zal ik, evenals de factuur, naar u mailen. Indien u geen computer heeft zal ik de factuur uitprinten en de afspraak

    op een afsprakenkaartje noteren.

   ·  Indien alles is afgerond kunt u, indien van toepassing  het afsprakenkaartje en het wisselgeld van het plateau nemen en mag 

       u uw jas aandoen.

   ·  Ik begeleid u naar de uitgang waar u uw mondkapje in een pedaalemmer achter kunt laten en ik nog eenmaal uw handen 

   desinfecteer.

   ·   Na iedere behandeling wordt de werkruimte schoongemaakt, gedesinfecteerd en 15 minuten geventileerd.


  Uw akkoord voor deze gegevens heeft u gegeven bij en met het invullen van uw informatie formulier. wat ik u toestuur bij uw eerste afspraak bevestiging.  Mocht het formulier nog niet door u ondertekend zijn dan vraag ik u vriendelijk dit bij uw eerste bezoek alsnog te doen.