Werkprotocol inzake COVID-19 (Medisch Pedicure Ghislaine)

update 11-06-2022


Blijf de basisregels volgen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Maatregelen per 15-01-2022 onderste regeljpg

 In mijn praktijk houd ik mij aan de richtlijnen van het RIVM en het protocol behandeling praktijk COVID-19 

wat is opgesteld door de branchevereniging. 


 Ik verzoek u vriendelijk om bij het betreden van de praktijk het volgende werkprotocol in acht te nemen:

·   Mijn praktijk bevindt zich in een gebouw van Amarant, een instelling waar o.a. mensen met een verstandelijke

     beperking woonachtig en aanwezig zijn. De toegangsdeur staat op de dagen dat ik werkzaam ben open en het is niet meer

  verplicht om in het gebouw een mondkapje te dragen, echter wel wenselijk. 

 .   Ik vraag u tijdig aanwezig te zijn voor uw afspraak (liefst een paar minuten eerder). Indien u te vroeg bent kunt u plaats nemen

 op de stoel welke in de gang, bij de deur van mijn praktijk, staat . U kunt ook plaatsnemen in 't Trefpunt (hier dient u wel een

 consumptie te gebruiken). Op woensdag is 't Trefpunt gesloten. 

·  Komende in mijn praktijk mag u uw jas aan de kapstok hangen en verzoek ik u uw handen te desinfecteren. Mijn vriendelijke

 verzoek is om voorlopig nog een mondkapje in mijn praktijk te dragen daar wij op korte afstand van elkaar zitten. Een medisch

 mondkapje (IIR) kunt u bij mij krijgen.  Indien u geen mail heeft legt u uw afsprakenkaartje (en eventueel contante geld indien u

 contant wenst te betalen) op het daarvoor bestemde plateau.  Hierna mag u de praktijkruimte betreden.

 ·  U doet uw schoenen uit en u mag plaatsnemen in de behandelstoel waarna de behandeling plaats zal vinden.

 ·  Na afloop van de behandeling  mag u uw schoenen aan doen en zijn we klaar met de behandeling.

.  Vervolgens zal ik, in overleg met u, een volgende afspraak maken (zorg dat u uw agenda bij de hand heeft). Deze afspraak zal ik

     per mail naar u sturen. Het komt soms voor dat cliënten hun afspraak niet correct in hun telefoon/agenda noteren. Om

  verwarring te voorkomen: de datum en het tijdstip in deze e-mailbevestiging zijn leidend voor uw volgende

 pedicureafspraak. Indien u geen computer heeft zal ik de afspraak op het afsprakenkaartje noteren.

 ·  Indien alles is afgerond kunt u, indien van toepassing het afsprakenkaartje en het wisselgeld van het plateau nemen en mag u
     uw jas aandoen waarna u mijn praktijk mag verlaten. 

 ·  Na iedere behandeling wordt de werkruimte schoongemaakt, gedesinfecteerd en 15 minuten geventileerd.


Uw akkoord voor deze gegevens heeft u gegeven bij en met het invullen van uw informatie formulier. wat ik bij een

eerste afspraak bevestiging  mee stuur. Mocht het formulier nog niet door u ondertekend zijn dan vraag ik u

vriendelijk dit bij uw eerste bezoek alsnog te doen.