Werkprotocol inzake COVID-19 (Medisch Pedicure Ghislaine)

update 03-01-2023

Blijf de basisregels volgen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Maatregelen per 15-01-2022 onderste regeljpg

 In mijn praktijk houd ik mij aan de richtlijnen van het RIVM en het protocol behandeling praktijk COVID-19 

wat is opgesteld door de branchevereniging. 


 Ik verzoek u vriendelijk om bij het betreden van de praktijk het volgende werkprotocol in acht te nemen:

·   Mijn praktijk bevindt zich in een gebouw van Amarant, een instelling waar o.a. mensen met een verstandelijke

     beperking woonachtig en aanwezig zijn. De toegangsdeur staat op de dagen dat ik werkzaam ben open.  

 .   Ik vraag u tijdig aanwezig te zijn voor uw afspraak (bij voorkeur een paar minuten eerder). Indien u te vroeg bent kunt u plaats

     nemen op de stoel welke in de gang, bij de deur van mijn praktijk, staat.  Indien u te laat bent zal de te laat gekomen tijd van 

     uw behandeltijd afgaan.

·  Komende in mijn praktijk mag u uw jas aan de kapstok hangen en verzoek ik u uw handen te desinfecteren. Indien u dit                       wenst mag u een mondkapje dragen, een medisch mondkapje (IIR) is beschikbaar in mijn praktijk.  Hierna mag u de                             praktijkruimte betreden.

 ·  U doet uw schoenen uit en u mag plaatsnemen in de behandelstoel waar ik uw kousen/sokken uit zal doen en aansluitend de            behandeling plaats zal vinden.

 ·  Na afloop van de behandeling  mag u uw schoenen aan doen en zijn we klaar met de behandeling.

.  Vervolgens zal ik, in overleg met u, een volgende afspraak maken (zorg dat u uw agenda bij de hand heeft) en zal de betaling               plaatsvinden. De ingeplande vervolgafspraak zal ik per mail naar u sturen. Het komt soms voor dat cliënten hun afspraak niet           correct in hun telefoon/agenda noteren. Om verwarring te voorkomen: de datum en het tijdstip in de e-mailbevestiging zijn                 leidend voor uw volgende pedicureafspraak. Indien u geen computer heeft zal ik de afspraak op het afsprakenkaartje noteren.

 ·  Indien alles is afgerond mag u uw jas aandoen waarna u mijn praktijk mag verlaten. 

 ·  Na iedere behandeling wordt de werkruimte schoongemaakt, gedesinfecteerd en geventileerd.


Uw akkoord voor deze gegevens heeft u gegeven bij en met het invullen van uw informatie formulier. wat ik bij een

eerste afspraak bevestiging  mee stuur. Mocht het formulier nog niet door u ondertekend zijn dan vraag ik u

vriendelijk dit bij uw eerste bezoek alsnog te doen.