Werkprotocol inzake COVID-19 (Medisch Pedicure Ghislaine)

De essentie van de Nederlandse aanpak is om het coronavirus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd. Het beleid dat ik volg is dat ik alleen mensen in de praktijk toelaat waarvan ik met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Mocht er in aanloop naar uw behandeling iets wijzigen in uw gezondheid en op één van de volgende vragen ‘ja’ het antwoord is dan verzoek ik u vriendelijk om uw afspraak te annuleren.

-   Is er sprake van hoesten, keelpijn, niezen en/of verkoudheid ?

-   Is er sprake van benauwdheid of longontsteking ?
-   Is er sprake van koorts?
-   Bent u in contact geweest met iemand die COVID-19 heeft ?
-   Bent u korter dan twee weken geleden genezen van COVID-19 ?
-   Hebben eventuele huisgenoten bovengenoemde klachten ?

-   Bent u in een gebied geweest wat wegens corona code oranje heeft en uw                          terugkomst is minder dan 15 dagen geleden ?
-  Heeft u hulp nodig bij het aan- en uitdoen van uw jas en schoenen ?
-  Heeft u hulp nodig bij het plaatsnemen op de behandelstoel ?
-  Heeft u hulp nodig bij het opdoen van een mondkapje bij u zelf ?

De drie laatste punten zijn om persoonlijk contact te voorkomen.

Indien u op bovenstaande vragen ‘nee’ heeft geantwoord dan zie ik u graag in mijn praktijk waar ik mij houd aan de richtlijnen van het RIVM en het protocol behandeling praktijk COVID-19 opgesteld door de branchevereniging. Ik verzoek u vriendelijk om bij het betreden van de praktijk mijn werkprotocol in acht te nemen:

ProVoet poster Corona onder controle_aangepastjpg

·  Mijn praktijk bevindt zich in een gebouw van Amarant, een instelling waar o.a. mensen met een verstandelijke beperking 

 woonachtig en aanwezig zijn. Ik vraag u er goed op te letten dat u de 1,5 meter afstand ten opzichte van anderen in acht 

 neemt. 

·   U mag het pand alleen via de hoofdingang en onder mijn begeleiding betreden (de deuren zijn gesloten)  en per behandeling 

 mag er, bij voorkeur, één cliënt naar binnen. Alleen bij uitzondering, mag een begeleider of familielid de praktijkruimte betreden.

 ·  Kom alstublieft niet te vroeg (niet eerder dan 5 minuten voor de afgesproken tijd). Indien u te vroeg bent, verzoek ik u 

 vriendelijk om buiten het terrein van Amarant te wachten, bijvoorbeeld in de auto. In mijn praktijk is geen wachtruimte meer 

 aanwezig. 

 ·   Op de dagen dat ik werkzaam ben in het gebouw zal er een deurbel hangen, speciaal voor mijn praktijk (voor alle bezoeken

      geldt dat dit op afspraak gaat). Wanneer u heeft aangebeld (druk goed op de zwarte knop rechts van mijn logo) kom ik u, 

   met een desinfectiemiddel en een mondkapje, bij de voordeur ophalen. U dient ook het door mij aangereikte mondkapje (IIR)          op te zetten. Iedere dag dat ik werkzaam ben zal ik zelf de registratielijst die in de hal ligt tekenen - dit hoeft u dus niet te doen.

  ·  Hierna mag u meelopen naar mijn praktijk en mag u uw jas aan de kapstok hangen waarna u de praktijkruimte kunt betreden.

 ·   Indien u geen mail heeft legt u uw afsprakenkaartje op het daarvoor bestemde plateau.

 ·   Indien u contant wenst te betalen, legt u het te betalen bedrag, op het daarvoor bestemde plateau.

 ·   U doet uw schoenen uit en u mag plaatsnemen in de behandelstoel en de behandeling zal plaatsvinden.

 ·   Na afloop van de behandeling  mag u uw schoenen aan doen en zijn we klaar met de behandeling.
. Vervolgens zal ik, in overleg met u, een volgende afspraak maken (zorg dat u uw agenda bij de hand heeft). 

   Deze afspraak zal ik, evenals de factuur, naar u mailen. Indien u geen computer heeft zal ik de factuur uitprinten en de afspraak

  op een afsprakenkaartje noteren.

 ·  Indien alles is afgerond kunt u, indien van toepassing  het afsprakenkaartje en het wisselgeld van het plateau nemen en mag 

     u uw jas aandoen.

 ·  Ik begeleid u naar de uitgang waar u uw mondkapje in een pedaalemmer achter kunt laten en ik nog eenmaal uw handen 

 desinfecteer.

 ·   Na iedere behandeling wordt de werkruimte schoongemaakt, gedesinfecteerd en 15 minuten geventileerd.


Ik heb vraag 1 t/m 9 met ‘nee’ kunnen beantwoorden, ga akkoord met het werkprotocol en verklaar hierbij dat wanneer dit bij een volgende behandeling anders zal zijn ik de behandeling tijdig zal annuleren.


Uw akkoord voor deze gegevens heeft u gegeven bij en met het invullen van uw informatie formulier. wat ik u toestuur bij uw eerste afspraak bevestiging.  Mocht het formulier nog niet door u ondertekend zijn dan vraag ik u vriendelijk dit bij uw eerste bezoek alsnog te doen.