Werkprotocol praktijk Medisch Pedicure Ghislaine

update 10-03-2023


Per 10-03-2023 zijn de laatste corona maatregelen geschrapt, echter ik vraag u vriendelijk om bij het betreden van de praktijk het volgende werkprotocol in acht te nemen:


·   Mijn praktijk bevindt zich in een gebouw van Amarant, een instelling waar o.a. mensen met een verstandelijke

     beperking woonachtig en aanwezig zijn. De toegangsdeur staat op de dagen dat ik werkzaam ben open.  

 .   Ik vraag u tijdig, bij voorkeur 5 minuten eerder, aanwezig te zijn voor uw afspraak. Indien u te vroeg bent kunt u plaats

     nemen op de stoel welke in de gang, bij de deur van mijn praktijk, staat.  Indien u te laat bent zal de te laat gekomen tijd van 

     uw behandeltijd afgaan.


·  Komende in mijn praktijk mag u uw jas aan de kapstok hangen en verzoek ik u, bij verkoudheid, uw handen te desinfecteren en

    een mondkapje te dragen. Een mondkapje is gratis te verkrijgen in mijn praktijk.  Hierna mag u de praktijkruimte betreden.


 ·  U doet uw schoenen uit en u mag plaatsnemen in de behandelstoel waar ik uw kousen/sokken uit zal doen en aansluitend de            behandeling plaats zal vinden.  Na afloop van de behandeling  mag u uw schoenen aan doen en zijn we klaar met de behandeling.


.  Vervolgens zal ik, in overleg met u, een volgende afspraak maken (zorg dat u uw agenda bij de hand heeft) en zal de betaling               plaatsvinden. De ingeplande vervolgafspraak zal ik per mail naar u sturen. Het komt soms voor dat cliënten hun afspraak niet           correct in hun telefoon/agenda noteren. Om verwarring te voorkomen: de datum en het tijdstip in de e-mailbevestiging zijn                 leidend voor uw volgende pedicureafspraak. Indien u geen computer heeft zal ik de afspraak op het afsprakenkaartje noteren.


 ·  Indien alles is afgerond mag u uw jas aandoen waarna u mijn praktijk mag verlaten. 

 ·  Na iedere behandeling worden de instrumenten en de werkruimte gereinigd.


Uw akkoord voor deze gegevens heeft u gegeven bij en met het invullen van uw informatie formulier. wat ik bij een

eerste afspraak bevestiging  mee stuur. Mocht het formulier nog niet door u ondertekend zijn dan vraag ik u

vriendelijk dit bij uw eerste bezoek alsnog te doen.