Risicovoeten 

Risicovoeten zijn voeten waarbij als gevolg van een onderliggende aandoening/ziekte; wondgenezingsproblematiek, bloedstollingsstoornis verstoorde immuniteit een risico is op gevoelsstoornissen en/of complicaties van de huid, nagels en stand van de voeten.

Goede zelfzorg en voetzorg door een medisch pedicure is gewenst. Alert zijn en vroegtijdig reageren op (beginnende) voetproblemen is bij risicovoeten van extra belang.
Risicovoeten ontstaan bijvoorbeeld door diabetes mellitus, reumatische aandoeningen, kanker, vaataandoeningen, neurologische aandoeningen of dermatologische aandoeningen.

Wat kunt u zelf doen

Heeft u risicovoeten? Goede zelfzorg is erg belangrijk. Om mogelijke complicaties te voorkomen, kunt u zelf het volgende doen:

 • controleer dagelijks uw voeten op eventuele wondjes of huidbeschadigingen. Uw voetzool controleert u met behulp van een spiegel of vraag iemand anders om uw voeten te controleren
 • was uw voeten dagelijks met een milde zeep en droog ze goed af, met name tussen uw tenen
 • gebruik geen voetenbaden
 • smeer uw voeten dagelijks in met een voetcrème geschikt voor uw voeten, vraag de medisch pedicure om advies. Smeer de crème nooit tussen uw tenen
 • gebruik geen (talk)poeder op uw voeten of tussen uw tenen
 • loop nooit op blote voeten en draag ook in uw schoenen altijd kousen/sokken
 • draag goed passende kousen/sokken, zonder strakke boord of stiksels
 • draag goed passende schoenen met een veter- of klittenbandsluiting
 • koop nieuwe schoenen in de namiddag in verband met vochtophoping in de voet en laat uw voeten altijd opmeten
 • controleer uw schoenen dagelijks op steentjes, scheuren en andere oneffenheden
 • gebruik in bed geen kruik of elektrische deken
 • gebruik geen likdoornpleisters of andere producten die druk kunnen veroorzaken op uw voeten
 • is een wondje aan uw voeten niet binnen vijf dagen genezen, laat het dan altijd controleren door uw medisch pedicure of huisarts
 • door voetgymnastiek blijven uw voeten soepel
 • loop met kleine stappen
 • knip geen hoeken van uw nagels en verwijder geen eelt met een handvijl
 • laat uw voeten behandelen door een professionele ProVoet medisch pedicure, geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Pedicures

Behandeling van risicovoeten

Heeft uw risicovoeten bijvoorbeeld als gevolg van diabetes mellitus, reumatische aandoeningen, kanker, vaataandoeningen, neurologische aandoeningen of dermatologische aandoeningen, dan kunt u een medisch pedicure bezoeken. De medisch pedicure is opgeleid om risicovoeten voeten te behandelen. Wanneer u een reumatische aandoening of diabetes heeft, kunt u ook terecht bij een pedicure met met aantekening Reumatische Voet of de aantekening Diabetische Voet, die is aangesloten bij ProVoet en geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Pedicures. Of u voor vergoeding van uw voetbehandeling risicovoet in aanmerking komt, kijkt u naar de voorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met uw zorgverzekeraar of behandelend arts of podotherapeut.


Opmerking aangaande declaratie voor o.a. reumatoïde artritis in 2024 !

Er was sprake dat per 1 januari 2023 meerdere patiëntengroepen onder de basisverzekering zou komen te vallen en voor hen de aanvullende verzekering zou vervallen. De basisverzekerde voetzorg verloopt dan via de podotherapeut die deze voetzorg organiseert en uitvoert samen met medisch pedicures. Echter het zorgprotocol is nog niet goedgekeurd waardoor 2023 een overgangsjaar zal zijn en de bedoeling is dat het per 1 januari 2024 in zal gaan. 

Wat zal er gaan veranderen ?

Zoals geschreven geldt 2023 als een overgangsjaar, maar vanaf 2024 is het de bedoeling dat voetverzorging voor risicovoeten op een andere manier gaat 'werken'. De bedoeling is dat u van uw huisarts een verwijzing krijgt voor een podotherapeut, de podotherapeut bepaalt het zorgprofiel en bepaalt welke behandeling er door de medisch pedicure plaats mag vinden welke (deels) gedeclareerd kan worden. Declaratie vindt plaats door de medisch pedicure bij de podotherapeut (die het op zijn/haar beurt weer van de zorgverzekering gedeclareerd krijgt).

Ik ben van mening dat deze manier van werken de zorg onnodig duurder maakt (een extra persoon, kost immers meer geld) en dat er bij verschillende disciplines extra werk komt (o.a. bij huisartsen en podotherapeuten). Ik zal, wanneer deze manier van 'werken' doorgaat waarschijnlijk de keuze maken om mij niet te laten contracteren door een podotherapeut wat betekent dat u vanaf 2024 in mijn praktijk niet in aanmerking komt voor vergoeding van de medisch noodzakelijke voetzorg bij risicovoeten, mocht dit van toepassing zijn. Ik houd mijn accreditatie en mijn kennis voor de risicovoet wel up-to-date echter vanaf 2024 dient u, wanneer u in mijn praktijk komt voor uw behandeling, de kosten voor een behandeling zelf te bekostigen.

Voor de duidelijkheid: dit gaat pas gelden vanaf 1 januari 2024 en dit is de informatie die mij nu (januari 2023) bekend is. Wellicht gaat hier nog iets in veranderen maar ik vraag u dit zelf mede in de gaten te houden.