https://www.procert.nl/registerHet beroep medisch Pedicure

Wanneer u kiest voor een medisch pedicure die is aangesloten bij branche vereniging ProVoet, dan kiest u voor vakbekwaamheid. De pedicure voldoet aan opleiding- en exameneisen zoals die gesteld worden voor het lidmaatschap. De ProVoet pedicure heeft een klantgerichte en sociale instelling. De pedicure gaat zorgvuldig om met persoonlijke zaken die u met haar deelt en ze heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van haar werk en u. De behandelingen aan uw voeten lopen uiteen van eenvoudig tot ingewikkeld. Hygiënisch, zorgvuldig en kwaliteitsbewust. Deze drie woorden kenmerken de professionele pedicure.

Waaraan herkent u een vakbekwame pedicure ?

U herkent de professionele pedicure aan het logo van ProVoet. ProVoet is een branche vereniging van o.a. medisch pedicures. Gediplomeerde leden voeren dit logo op o.a. hun gevelbord. Wat betekent het lidmaatschap van de pedicure bij ProVoet:

- het bezit van een branche goedgekeurd vakdiploma;

- het volgen van bij- en nascholing;

- het bijhouden van vakliteratuur;

- het bezoeken van congressen, studiedagen en vakbeurzen;

- de contacten met collega’s via regiobijeenkomsten.

Kortom, de pedicures die gemotiveerd en serieus met het vak bezig zijn, sluiten zich aan bij ProVoet. Neem gerust eens een kijkje op http://www.provoet.nl/.


Tevens geef ik u het advies altijd te controleren of een (medisch) pedicure is opgenomen in het KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP). Niet alle pedicures houden namelijk hun kennis bij, en dat is in ons vakgebied erg belangrijk. Het KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP) is ontwikkeld om de kwaliteit te waarborgen en professionaliteit zichtbaar te maken. Zorgverzekeraars verlangen van zorgverleners dat ze hun kennis op peil houden. Iedere beroepsgroep binnen de zorg kent hiervoor zijn eigen systeem. Hiervoor gaat u naar de website www.procert.nl, klik op het tabblad ‘register’ en zoek uw pedicure op middels de button ‘zoek een pedicure in het KRP’.