Belangrijke informatie bij uw bezoek aan Medisch Pedicure Ghislaine

update 01-10-2023


Mijn praktijk bevindt zich in Residentie Belvedère Nieuw Wolfslaar, een appartementencomplex 

waar we te gast zijn en waarbij ik u vraag rekening te houden met het volgende:


 - In verband met andere geplande afspraken vraag ik u vriendelijk u aan de opgegeven tijd te houden (bij voorkeur 5 minuten

   eerder).

- Maak bij uw bezoek aan mijn praktijk gebruik van de hoofdingang.  Let op: tussen 9.00-12.30 en 13.00- 15.00 uur is de receptioniste      aanwezig om de deur voor u te openen. Tussen 15.00 en 17.00 uur is zij ook aanwezig maar kan het soms even duren aangezien de

    receptioniste dan bezigheden elders in het gebouw kan hebben.  Wanneer er niemand reageert wanneer u op het knopje bij                  het groene vlakje op de zuil heeft gedrukt en het is tijd voor uw afspraak, bel dan Ghislaine op 06-52024005.

-   De eerste keer zal ik u op komen halen bij de receptie. Bent u eerder in mijn praktijk geweest (of bent u woonachtig in

    Belvedère) dan mag u na binnenkomst doorlopen naar mijn praktijk (meldt wanneer er iemand bij de receptie zit, dat

 u naar Ghislaine of de pedicure gaat ;-)). Is de praktijkdeur gesloten neemt u dan plaats in het zwarte zitje waar ik u op kom

 halen. Het atelier/tuinkamer en de tuin zijn voorbehouden aan de bewoners van Belvedère.

- Wilt u rekening houden met de beperkte parkeerruimte op het terrein. Zoals op vele plaatsen, is ook hier niet altijd een parkeer-

 plaats op het terrein beschikbaar waardoor u soms een stukje moet lopen. Ik wil u vragen ruim de tijd te nemen bij uw

 vertrek thuis omdat u soms even moet ‘zoeken’ naar een parkeerplaats.

- Er is een mogelijkheid om iemand voor de deur (bij de receptie) af te zetten.

- Mocht u met de fiets komen, links van de hoofdingang staan een paar fietsbeugels.

- Er is een wachtruimte aanwezig, mocht u te vroeg zijn.

-  Om geen ‘overlast’ aan bewoners te geven wil ik u vragen altijd rechtstreeks naar mijn praktijk te komen en na uw afspraak ook

  direct weer via de hoofdingang het pand te verlaten.

-   Indien u verkouden bent vraag ik u vriendelijk bij binnenkomst uw handen te desinfecteren en bij een flinke verkoudheid                     eventueel een mondkapje op te doen (desinfectie en mondkapje zijn aanwezig in mijn praktijk). 

-  Wanneer u binnenkomst kunt u uw jas ophangen.

 ·  U doet uw schoenen uit en u mag plaatsnemen in de behandelstoel waar ik uw kousen/sokken uit zal doen (steunkousen dient           u zelf uit/aan te doen). Aansluitend zal de behandeling plaats zal vinden.  Na afloop van de behandeling  mag u uw schoenen               aan doen en zijn we klaar met de behandeling.

.  Vervolgens zal ik, in overleg met u, een volgende afspraak maken (zorg dat u uw agenda bij de hand heeft) en zal de betaling               plaatsvinden. De ingeplande vervolgafspraak zal ik, na de behandeling, per mail naar u sturen. Het komt soms voor dat cliënten         hun afspraak niet correct in hun telefoon/agenda noteren. Om verwarring te voorkomen: de datum en het tijdstip in de e-                     mailbevestiging zijn leidend voor uw volgende pedicureafspraak. Indien u geen computer heeft zal ik de afspraak op het                       afsprakenkaartje noteren.

 ·  Indien alles is afgerond mag u uw jas aandoen waarna u mijn praktijk mag verlaten waarbij ik u vriendelijk verzoek rechtstreeks        naar de hoofdingang te lopen en hier het pand te verlaten.

 ·  Na iedere behandeling worden de instrumenten en de werkruimte gereinigd.


Uw akkoord voor deze gegevens heeft u gegeven bij en met het invullen van uw informatie formulier. wat ik bij een

eerste afspraak bevestiging  mee stuur. Mocht het formulier nog niet door u ondertekend zijn dan vraag ik u

vriendelijk dit bij uw eerste bezoek alsnog te doen.